Raadgevend Comité voor de telecommunicatie
Secretariaat : Ellipse Building Gebouw C - Koning Albert II-laan 35, bus 1 - 1030 Brussel - Tel 02 226 88 88 - Fax 02 226 88 77