Jaarverslagen

Artikel 80 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bepaalde dat het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie een jaarverslag publiceert over zijn eigen activiteiten en over de evolutie van de telecommunicatiesector. De jaarverslagen 1996 – 2006 belichten dan ook deze punten.
Artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 voorziet dat het Comité een jaarverslag publiceert over zijn activiteiten waarin eveneens aanbevelingen gegeven worden voor wat betreft de activiteiten van het Instituut. Vanaf het jaarverslag 2007 worden dan ook naast het belichten van de eigen activiteiten, niet langer statistische gegevens over de evolutie van de telecommunicatiesector opgenomen, maar wel aanbevelingen aan het Instituut inzake zijn activiteiten in de sector van de elektronische communicatie.16-02-2023 29ste jaarverslag - 2022

17-03-2022 28ste jaarverslag - 2021

28-06-2021 27ste jaarverslag - 2020

27-01-2020
26ste jaarverslag - 2019

03-04-2019 25ste jaarverslag - 2018

04-10-2018 24ste jaarverslag - 2017

20-12-2017 23ste jaarverslag - 2016

    28-11-2016 22ste jaarverslag - 2015

    15-09-2015 21ste jaarverslag - 2014

    22-09-2014 20ste jaarverslag - 2013

    11-09-2013 19de jaarverslag - 2012

06-11-2012 18de jaarverslag - 2011

23-06-2011 17de jaarverslag - 2010

22-06-2010 16de jaarverslag - 2009

18-05-2009 15de jaarverslag - 2008

14-07-2008 14de jaarverslag - 2007

17-07-2007 13de jaarverslag - 2006

20-07-2006 12de jaarverslag - 2005

21-07-2005 11de jaarverslag - 2004

20-07-2004 10de jaarverslag - 2003

20-07-2003 9de jaarverslag - 2002

20-07-2002 8ste jaarverslag - 2001

20-07-2001 7de jaarverslag - 2000

21-07-2000 6de jaarverslag - 1999

20-07-1999 5de jaarverslag - 1998

20-07-1998 4de jaarverslag - 1997

20-07-1997 3de jaarverslag (juni 1996 - juni 1997)

--- 2de jaarverslag (juni 1995 - juni 1996)

--- 1ste jaarverslag (juni 1994 - juni 1995)