Adviezen

De artikelen 3 tot 7 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, zijn van kracht sinds 3 juli 2006, dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie.
Artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 voorziet dat alle aanbevelingen van het Comité in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. In de Memorie van Toelichting wordt verduidelijkt dat dit kan middels een verwijzing naar een website waar de integrale versie van het advies terug te vinden is.
Hoewel niet wettelijk voorzien, heeft het Comité in zijn plenaire zitting van 14 december 2005 reeds beslist om voortaan alle adviezen en aanbevelingen te publiceren op het Internet.

Het Comité verstrekt adviezen en aanbevelingen op basis van :
- de wet van 21 maart 1991 (Begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie);
- de wet van 17 januari 2003 (Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT);
- de wet van 17 januari 2003 (Aanbevelingen op eigen initiatief of op vraag van de Minister of het BIPT);
- de wet van 13 juni 2005 (Algemene voorwaarden en modelcontracten van operatoren). Het vroegere artikel 108, § 3, dat als rechtsbasis gold voor het verstrekken van adviezen met betrekking tot de algemene voorwaarden en de modelcontracten van operatoren, werd gewijzigd bij wet van 10 juli 2012, waardoor vermelde rechtsbasis is weggevallen en het Comité sindsdien geen dergelijke adviezen meer verstrekt.Hieronder vindt u per type in chronologische volgorde een overzicht van de verschillende aanbevelingen en adviezen die sinds 14 december 2005 door het Comité werden verstrekt.


Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT


    28-11-2016 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2015
    15-09-2015 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2014
    17-09-2014 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2013
11-09-2013 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2012
16-10-2012 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2011
23-03-2011 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2010
03-02-2010 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2009
    13-10-2008 Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT - 2008
Top


Aanbevelingen op eigen initiatief of op vraag van de Minister of het BIPT


    24-02-2016 Advies over de integratie van het Raadgevend Comitť voor de telecommunicatie binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zoals bepaald in artikel XIII.17 van het Wetboek Economisch Recht
    03-03-2015 Memorandum aan de Minister bevoegd voor Telecommunicatie en de Digitale Agenda:   Een digitale agenda voor BelgiŽ
    19-02-2014 Advies over het ontwerp van nationaal plan “Een digitale agenda voor BelgiŽ”
    07-02-2014 Advies betreffende het ontwerp van strategisch plan 2014-2016 van het BIPT zoals voorgelegd voor openbare raadpleging op 17 januari 2014
23-04-2013 Advies met betrekking tot de stralingsnormen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest
04-07-2012 Advies over de gemeentebelastingen en het Arrest van het Grondwettelijk Hof
12-04-2011

Aanbevelingen over de voorontwerpen van wet tot omzetting van Richtlijn 2009/136/EG ("burgerrechten") en Richtlijn 2009/140/EG ("beter regelgeven")

12-04-2011 Memorandum aan de regering: "Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst !"
08-02-2010 Aanbevelingen met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie
27-05-2009 Advies over het ontwerp van document met de commentaar van het BIPT over de inhoud van sommige bepalingen van Titel IV van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
05-05-2008 Memorandum aan de regering : "Informatiemaatschappij : met vernieuwde dynamiek terug naar de top !"
31-01-2007 Advies "Hoe de breedbandpenetratie te verhogen in België ?"
Top

Begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie03/05/2023 Advies over het ontwerp van begroting 2023 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
15/12/2021 Advies over het ontwerp van begroting 2022 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
28/05/2021 Advies over het ontwerp van begroting 2021 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie aangevuld met de begrotingswijziging van april 2021
27-01-2020 Advies over het ontwerp van begroting 2020 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
03-04-2019 Advies over het ontwerp van begroting 2019 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
20-12-2017 Advies over het ontwerp van begroting 2018 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
    21-12-2016 Advies over het ontwerp van begroting 2017 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
16-12-2015 Advies over het ontwerp van begroting 2016 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
17-12-2014 Advies over het ontwerp van begroting 2015 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
19-02-2014 Advies over het ontwerp van begroting 2014 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
27-02-2013 Advies over het ontwerp van begroting 2013 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
23-11-2011 Advies over het ontwerp van begroting 2012 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
15-12-2010 Advies over het ontwerp van begroting 2011 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
23-12-2009 Advies over het ontwerp van begroting 2010 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
07-10-2009 Advies over de begroting 2009 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
24-09-2008 Advies over de begroting 2008 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
13-06-2007 Advies over de begroting 2007 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
07-06-2006 Advies over de begroting 2006 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
Top

Algemene voorwaarden en modelcontracten van operatoren

Het vroegere artikel 108, § 3, dat als rechtsbasis gold voor het verstrekken van adviezen met betrekking tot de algemene voorwaarden en de modelcontracten van operatoren, werd gewijzigd bij wet van 10 juli 2012, waardoor vermelde rechtsbasis is weggevallen en het Comité sindsdien geen dergelijke adviezen meer verstrekt.


04-07-2012 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden van VOO
29-02-2012 Advies over de algemene voorwaarden van Billi
29-02-2012 Advies over de algemene voorwaarden van Colruyt Mobile
15-12-2010 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden van Telenet
15-12-2010 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden van Belgacom
31-03-2010 Advies over de algemene voorwaarden van de digitale telefonie van ACN met gekochte ACN-apparatuur
23-12-2009 Advies over de algemene voorwaarden vaste telefonie, internet en mobiele telefonie van KPN Belgium
27-05-2009 Advies over de algemene voorwaarden Mobiele telefoondienst Belgacom
11-03-2009 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden van VOO
24-09-2008 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden Telenet Mobile en Telenet Telefoondiensten
19-12-2007 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden Telenet Mobile, Telenet Internetdiensten en Telenet Telefoondiensten
19-12-2007 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden Belgacom Telefoondienst
26-09-2007 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden Telenet Internetdiensten en Telenet Telefoondiensten
13-06-2007 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten "Proximus abonnement" en de algemene voorwaarden "Pay&Go"
04-04-2007 Advies over de algemene voorwaarden en het modelcontract ACN Telefonie
04-04-2007 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Brutélé Internet en Telefonie
20-12-2006 Advies over de algemene voorwaarden en het modelcontract van BASE
27-09-2006 Advies over de algemene voorwaarden en het modelcontract Telenet Mobile
27-09-2006 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Mobistar vaste en mobiele dienst en Mobistar ADSL-dienst
27-09-2006 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten TELE2 All In
27-09-2006 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden "Telefoondienst" van Belgacom
29-03-2006 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Carrefour (1 Mobile)
29-03-2006 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Euphony-vastelijndiensten en Euphony-ADSL-diensten
29-03-2006 Advies over de wijziging van de algemene voorwaarden van de Belgacom Telefoondienst
14-12-2005 Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Versatel Telefonie - Gratis bellen
Top